AKTUALNE

Zakup trąbki posrebrzanej z futerałem
Zapytanie ofertowe nr 1/11/2020 wraz z załącznikiem

Nagranie i montaż teledysku Orkiestry Dętej „Szczepanowice” wraz z napisami wynikającymi z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r. poz. 1062)
Zapytanie ofertowe nr 2/11/2020 wraz z załącznikiem

Nagranie dźwięku w studio i mastering teledysku Orkiestry Dętej „Szczepanowice”
Zapytanie ofertowe nr 3/11/2020 wraz z załącznikiem

Aranżacja utworu na potrzeby nagrania teledysku dla Orkiestry Dętej „Szczepanowice”
Zapytanie ofertowe nr 4/11/2020 wraz z załącznikiem

 

ZAKOŃCZONE

Określenie kosztów zakupu strojów ludowych wraz z obuwiem
Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Określenie kosztów zakupu instrumentów muzycznych
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Określenie kosztów przeprowadzenia inwentaryzacji dorobku artystycznego grupy "Pleśnioki"
Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Określenie kosztów zakupu dyktafonu
Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Określenie kosztów zakupu strojów ludowych wraz z obuwiem - UNIEWAŻNIENIE OFERTY
Unieważnienie oferty 11/10/2017

Określenie kosztów zakupu instrumentów muzycznych - UNIEWAŻNIENIE OFERTY
Unieważnienie oferty 12/10/2017

Określenie kosztów przeprowadzenia inwentaryzacji dorobku artystycznego grupy "Pleśnioki" - UNIEWAŻNIENIE OFERTY
Unieważnienie oferty 13/10/2017

Określenie kosztów przeprowadzenia warsztatów z zakresu kultury średniowiecznej
Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Określenie kosztów zakupu dwóch kompletów zbroi rycerskiej
Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Określenie kosztów przeprowadzenia warsztatów z decoupage
Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Określenie kosztów zakupu materiałów do przeprowadzenia warsztatów z decoupage
Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Określenie kosztów przeprowadzenia warsztatów z regionalizmów w muzyce orkiestry dętej
Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Określenie kosztów przeprowadzenia warsztatów z tańca ludowego
Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Określenie kosztów przeprowadzenia warsztatów z ornamentyki ludowej
Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Określenie kosztów zakupu materiałów do przeprowadzenia warsztatów z ornamentyki ludowej
Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Określenie kosztów opracowania i druku śpiewnika kolęd i pastorałek
Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Określenie kosztów zakupu odtwarzacza CD
Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

 

ZAKOŃCZONE

Przeprowadzenie warsztatów z historii tradycyjnego, pogórzańskiego wieńca dożynkowego
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Przeprowadzenie warsztatów z tworzenia tradycyjnego, pogórzańskiego wieńca dożynkowego
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Przeprowadzenie warsztatów obrzędu dożynkowego
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Rozeznanie cenowe

Informacje o wyborze oferentów:
Zawiadomienie o wyborze oferty nr 01/07 RPO WM/2017
Zawiadomienie o wyborze oferty nr 02/07 RPO WM/2017
Zawiadomienie o wyborze oferty nr 03/07 RPO WM/2017

Zawiadomienie o wyborze oferty Nr 01/10 RPO WM/2017
Zawiadomienie o wyborze oferty Nr 02/10 RPO WM/2017
Zawiadomienie o wyborze oferty Nr 05/10 RPO WM/2017
Zawiadomienie o wyborze oferty Nr 06/10 RPO WM/2017
Zawiadomienie o wyborze oferty Nr 07/10 RPO WM/2017
Zawiadomienie o wyborze oferty Nr 08/10 RPO WM/2017
Zawiadomienie o wyborze oferty Nr 09/10 RPO WM/2017
Zawiadomienie o wyborze oferty Nr 10/10 RPO WM/2017
Zawiadomienie o wyborze oferty Nr 12/10 RPO WM/2017
Zawiadomienie o wyborze oferty Nr 13/10 RPO WM/2017
Zawiadomienie o wyborze oferty Nr 15/10 RPO WM/2017