Cmentarz wojenny nr 179 w Woźnicznej
Cmentarz wojenny nr 178 w Woźnicznej
Cmentarz wojenny nr 177 w Woźnicznej
Cmentarz wojenny nr 172 w Łowczówku
Krzyż Milenijny w Pleśnej
Cmentarz wojenny nr 173 w Pleśnej

Całkowity czas przejścia około 3 godz. 30 minut

Wędrówkę rozpoczynamy od parkingu w centrum Pleśnej. Stąd udajemy się w lewo i chodnikiem dochodzimy do mostku na rzeczce Batylowianka. Przechodzimy przez jezdnię i idziemy w prawo. Na skrzyżowaniu kierujemy się w lewo i za przejazdem kolejowym ponownie w lewo. Wzdłuż toru kolejowego prowadzi nas żółty szlak rowerowy. Następnie skręca on w prawo i przeprawia nas przez rzekę Białą Tarnowską metalową kładką. Na drugim brzegu skręcamy w lewo, poruszając się asfaltową drogą. Mijamy centrum wsi ze sklepem i świetlicą wiejską, następnie idziemy prosto, zostawiając drogę na most po lewej stronie. Dochodzimy do przejazdu kolejowego. Przy zachowaniu ostrożności przechodzimy jeden, a za parę metrów kolejny przejazd. Jeszcze tylko parę metrów i po prawej stronie spotykamy cmentarz wojenny nr 179. Zabytkowy cmentarz z I wojny światowej zaprojektowany przez Heinricha Scholza. Usytuowany na brzegu w dolinie rzeki Biała obok nasypu kolejowego. W 20 grobach pojedynczych pochowano tu 3 żołnierzy austro - węgierskich oraz 17 rosyjskich. Czas przejścia odcinka około 40minut.
49°56′39,0″N   20°56′42,5″E

Wracamy na drogę asfaltową i idziemy dalej. Przy przystanku autobusowym skręcamy w prawo i rozpoczynamy podejście. Droga wiedzie nas między domami. Z czasem odsłania nam się panorama Woźnicznej, Pleśnej, z górującym nad nią wzniesieniem Wału i charakterystyczną wieżą telekomunikacyjną. Zbliżamy się do granicy lasu, droga asfaltowa skręca ostro w górę, a my schodzimy w lewo w leśną drogę. Po łagodnym podejściu odsłania się nam z prawej strony krzyż cmentarza wojennego nr 178. Zaprojektowany przez Heinricha Scholza na planie koła. W centrum znajduje się kopiec z drewnianym krzyżem. W sześciu grobach zbiorowych i 24 pojedynczych pochowano tu 12 żołnierzy austro - węgierskich oraz 116 rosyjskich. Czas na pokonanie odcinka - około 30 minut.
49°56′15,5″N   20°57′59,0″E  

Teraz podążamy lasem. Charakterystyczna buczyna karpacka sprawia, że w lesie nie ma prawie poszycia i dukty leśne są dobrze widoczne. Po około 30 minutach dochodzimy do cmentarza wojennego nr 177, również zaprojektowanego przez Heinricha Scholza. W centrum znajduje się kamienna kolumna zwieńczona krzyżem. W 10 grobach zbiorowych i 64 pojedynczych pochowano tu 64 żołnierzy austro - węgierskich i 60 rosyjskich.
49°56′05,0″N   20°58′56,5″E

Wychodzimy na asfaltową drogę i wracamy do Pleśnej. Po drodze towarzyszy nam żółty szlak turystyczny i przepiękna panorama. Przy dobrej widoczności odsłania się pasmo Magury Małastowskiej, doskonale widoczne jest pasmo Brzanki i Liwocza, Chełm nad Grybowem i pasmo Wału. Schodząc coraz niżej mamy przed oczami panoramę Pleśnej, Woźnicznej i Rzuchowej, a po minięciu lasu Tarnowa, Tarnowca i Koszyc. Schodzenie jest nie co żmudne, ale widoki rekompensują wszystko. Zatoczyliśmy koło i doszliśmy do przejazdu kolejowego. Zajęło nam to około 45 minut. Nie wracamy jednak, tylko za przejazdem kolejowym na skrzyżowaniu skręcamy w lewo. Droga kieruje nas w kierunku Tuchowa. Po niecałych 15 minutach dochodzimy do cmentarza nr wojennego nr 172. To austriacki cmentarz z I wojny światowej zaprojektowany przez Siegfrieda Hellera. Elementem centralnym jest kapliczka z XIX w. W czterech grobach zbiorowych i sześciu pojedynczych pochowano tu 5 żołnierzy austro - węgierskich i 15 żołnierzy rosyjskich.
49°55′08,5″N   20°57′32,5″E

Wchodzimy na drogę przed cmentarzem i idziemy aż do skrzyżowania z drogą powiatową Pleśna – Lichwin. Po wejściu na nią skręcamy w prawo i na łuku drogi schodzimy w leśny wąwóz, którym prowadzi nas czarny szlak turystyczny. Jest to skrót, po którym ponownie wychodzimy na asfalt. Musimy tu zachować znaczną ostrożność, gdyż droga jest ruchliwa, a nie ma tu chodnika. Po kilku metrach przechodzimy na lewo i wchodzimy na ścieżkę przyrodniczą. czas przejścia odcinka - około 25 minut.

Kierujemy się znakami ścieżki do czasu, aż napotkamy żółty szlak turystyczny. Skręcamy nim w prawo i spotykamy Krzyż Milenijny. Roztacza się stąd widok na Pleśną i okoliczne wzgórza. Do tego miejsca dotrzemy w około 15 minut.

Trzymając się żółtego szlaku, schodzimy w dół do cmentarza wojennego nr 173. To austriacki cmentarz wybudowany przez Oddział Grobów Wojennych C.i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie. Cmentarz zbudowano na planie nieforemnego pięcioboku. Żołnierzy grzebano w znajdujących się na stoku doliny okopach, których linie są do dzisiaj widoczne na cmentarzu i w otaczającym go lesie. Pomnikiem centralnym jest wkomponowana w ogrodzenie, przy wejściu, kapliczka zbudowana z kamienia i zwieńczona niewielkim betonowym krzyżem oraz przykryta czterospadowym daszkiem podtrzymywanym przez cztery kolumny. Umieszczono na niej tablicę z inskrypcją w języku niemieckim:

NAHT SICH DROHEND
DER FEIND WIEDER DEN
HEILIGEN GRENZEN.
LERNET, ENKEL, VON UNS JAUCHZENDER
OPFERUNG PFLICHT.

W tłumaczeniu na język polski: Gdy świętym granicom zagraża wróg. Uczcie się od nas swawolni wnukowie ofiarnego obowiązku. W dziewięciu grobach zbiorowych i 32 pojedynczych pochowano 34 żołnierzy austriackich z 14., 59., 81. i 82. pułków piechoty oraz 2. pułku strzelców tyrolskich i 15 pułku armat polowych oraz 29 żołnierzy rosyjskich. Polegli 18 grudnia 1914r. i 9 maja 1915r. Nekropolię projektował Siegfried Heller. Cmentarz odnowiono w latach 2013 - 2014. Zrekonstruowano kamienie nagrobne i uzupełniono brakujące krzyże. Zrekonstruowano wszystkie tablice imienne.
49°55′14″N   20°56′14″E

Teraz schodzimy drogą asfaltową w dół i wracamy na parking w Pleśnej. Ten odcinek pokonamy w 10 minut.