1 Kościół św. Maksymiliana Kolbego w Świebodzinie
2 Plac zabaw i siłownia na wolnym powietrzu
3 Pomnik przyrody przy drodze gminnej nad kościołem
4 Kapliczka i krzyż na rozstaju dróg
5 Panorama na Górę Św. Marcina, Tarnów i Mościce
6 Z drogi gminnej skręcamy w lewo w leśny trakt
7 Początek leśnej ścieżki
8 Na rozwidleniu skręcamy w lewo
9 Okazałe pnącza bluszczu pospolitego na trasie
10 Na skrzyżowaniu dróg w lewo
11 Kolejny raz skręcamy w lewo
12 Obok słupka skręcamy w prawo
13 Za drogą, w prawo
14 Wychodząc na małą polanę, skręcamy w prawo
15 Prosto główną drogą
16 Po prawej szlaban i czerwony szlak turystyczny
17 Wchodzimy na czerwony szlak turystyczny
18 Stosy kłód przed cmentarzem wojennym nr 175
19 Cmentarz wojenny nr 195 Poręba
20 Tablica edukacyjna Nadleśnictwa Gromnik - tu zawracamy
21 Z czerwonego szlaku wchodzimy w leśną ścieżkę po lewej stronie
22 Szeroka leśna droga - przed siebie
23 Po powrocie na szlak czerwony trzymamy się cały czas koloru
24 W lewo zgodnie z kolorem
25 W lewo zgodnie ze znakami
26 Końcowy fragment leśnej części szlaku
27 Wyjście z lasu - w lewo za szlakiem
28 Panorama na południowy - zachód
29 W prawo w stronę Świebodzina
30 Przy przystanku autobusowym prosto na Świebodzin

V Poznaj okolice wsi Świebodzin

Ciekawe miejsca na trasie:
- kościół parafialny św. Maksymiliana Marii Kolbego w Świebodzinie,
- starodrzew przy szkole podstawowej w Świebodzinie,
- punkty widokowe na północy - zachód i południowy - zachód,
- okazałe pnącza bluszczu pospolitego,
- urokliwy las na Słonej Górze,
- cmentarz wojenny nr 175 w Porębie Radlnej.

Dystans: 9km,
Czas przejścia: około 2h,
Zbliżona suma podejść: około 230m.

Link do mapki w oryginalnej rozdzielczości

 
Świebodzin - wieś o powierzchni 5.2km2 na granicy gmin Pleśna i Tarnów od strony północnej. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa tarnowskiego.

Pierwsze wzmianki na temat miejscowości pochodzą z początku XV w., gdy właścicielami wsi byli Łowczowscy herbu Gryf z Łowczówka i Pleśnej. Nazwa miejscowości prawdopodobnie wywodzi się z zawołania "Świeboda" (gwar. "wolność"), popularnego wśród wspomnianych właścicieli ziemskich.                                                                                                                                                              

Ciekawostki:

- obecny przysiółek wsi o nazwie Kłokowa przez kilkaset lat stanowił odrębną wieś, miał właścicieli ziemskich oraz przynależał do parafii Pleśna. Wsie połączone zostały w całość pod nazwą Świebodzin dopiero na przełomie XIX i XX wieku,
- znana jest wzmianka z końca XVIII wieku, jakoby w Kłokowej istniał murowany "zamek" - w rzeczywistości najprawdopodobniej dwór, Świebodzin także posiadał dwór.
- szkoła zaczęła działać w Świebodzinie w 1937 roku - wpierw w podworskim spichlerzu. Nowy budynek szkoły oddany został do użytku w 1965 roku,
- Świebodzin jest odrębną parafią od 2007 roku, patronem parafii jest św. Maksymilian Kolbe. Kościół, który wcześniej pełnił funkcję kaplicy, poświęcony został w 1991 roku,
- w Świebodzinie istnieje zbór Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej. Sala zgromadzeń zbudowana została w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych.

Zaproponowana trasa wiedzie drogami gminnymi i leśnymi w obrębie północnych i zachodnich stoków Słonej Góry. Podczas wycieczki wędrujemy częściowo czerwonym szlakiem turystycznym, który przebiega przez dwa wierzchołki Słonej Góry. Pierwsza tegoroczna trasa to przede wszystkim relaksacyjny spacer po urokliwym lesie oraz odkrytych terenach oferujących panoramy na Tarnów, Górę Św. Marcina, Rzuchową, Pleśną i okoliczne wzgórza.

Wycieczkę rozpoczynamy w centrum wsi Świebodzin, obok tutejszego kościoła parafialnego (1). Naprzeciw świątyni znajduje się duży parking, gdzie można pozostawić samochód. Sam kościół, który wcześniej pełnił funkcję kaplicy, to stosunkowo młoda budowla. Na uwagę zasługuje zadbany ogród parafialny oraz wzniesiona w 2009 roku trzymetrowa grota Matki Bożej z Lourdes wykonana z naturalnego piaskowca.

Po obejrzeniu otoczenia parafii udajemy się w górę za drogą asfaltową w stronę szkoły podstawowej. Polecamy skrócić sobie drogę, przecinając niewielki starodrzew (2), (3), w obrębie którego powstał mini park z siłownią na wolnym powietrzu i ławeczkami. Tu też, na "mobilnej ławeczce", można skorzystać z portów ładujących telefon oraz z Internetu.

Dalszy etap wycieczki to spacer droga gminną. Po lewej stronie mijamy budynek szkoły podstawowej, podchodząc w górę w stronę osiedla domów jednorodzinnych. Tu teren znacznie się wypłaszcza. Stopniowo odsłaniać się nam będzie widok na Tarnów i okolice. Tuż przy granicy z lasem dotrzemy do skrzyżowania dróg z postawionymi krzyżem i drewnianą kapliczką (4). Stojąc plecami do wymienionych, naszym oczom ukaże się szeroka panorama na miasto i okoliczne wsie (5). Spacer kontynuujemy drogą asfaltową w stronę lasu. Po przejściu kilkudziesięciu metrów już na płaskim terenie, po lewej stronie dostrzeżemy ścieżkę w las (6). Obieramy ten kierunek i trzymamy się ścieżki (7). Uwaga! Ponieważ ten odcinek drogi jest nieoznakowany, sugerujemy wspierać się aplikacjami mobilnymi, jak Google Maps lub Mapa Turystyczna, które pokażą nam, jak daleko jesteśmy od czerwonego szlaku turystycznego. Na tym etapie wycieczki szlak turystyczny cały czas będziemy mieć po prawej stronie od nas, zatem w przypadku zbłądzenia sugerujemy kierowanie się w prawo.

Plan naszej wycieczki jednak przewiduje wykonanie pętli, stąd przy najbliższym skrzyżowaniu odbijamy w lewo (8). Po chwili powinniśmy dotrzeć do miejsca w lesie, gdzie drzewa porośnięte są okazałym bluszczem (9). Kontynuujemy trasę przez las, skręcając w lewo na następnym rozwidleniu dróg (10). Przy kolejnym, gdzie droga na wprost wiedzie ku górze, skręcamy w lewo (11). Dopiero w miejscu, gdzie przy leśnej drodze z prawej strony dostrzeżemy betonowy słupek, skręcamy w prawo (12). Kontynuujemy spacer leśnymi traktami (13), by dotrzeć do ostatniego ze skrzyżowań w tej części trasy (14). Tu skręcamy w prawo, w stronę szlaku turystycznego i trzymam się głównej drogi (15), dopóki po naszej prawej stronie nie dostrzeżemy szlabanu (16). To miejsce, w którym trzeba wejść na szlak przy szlabanie (17). W pobliżu też znajduje się pierwszy z wierzchołków Słonej Góry o wysokości 374mnpm.

Od tego momentu trzymamy się czerwonych oznaczeń, stopniowo osiągając drugi wierzchołek (403mnpm) (18). Znajduje się on w pobliżu cmentarza wojennego nr 175 Poręba Radlna, przy którym należy zawrócić. O samym obiekcie pisaliśmy już w przewodniku trasy nr 2 w ubiegłym roku.

Cmentarz wojenny o numerze 175 (19) znany jest z centralnego drewnianego krzyża z rzeźbą Chrystusa (replika). Obiekt zaprojektowany przez Heinricha Scholza uznawany jest za jedną z unikatowych nekropolii okresu Wielkiej Wojny, przez co włączoną do Szlaku cmentarzy wojskowych I wojny światowej. W 11 grobach zbiorowych i 15 pojedynczych spoczywa 37 żołnierzy austro-węgierskich i 37 rosyjskich, którzy odnieśli śmiertelne rany podczas walk dnia 5 maja 1915 r. Znane są nazwiska 32 poległych. W 2001 roku miał miejsce gruntowny remont cmentarza.

Obok cmentarza drogę zamyka szlaban, przy którym ustawiona jest tablica informacyjno - edukacyjna Nadleśnictwa Gromnik (20). Przy lesie natrafimy na pierwsze zabudowania, między innymi Dom Weselny na Słonej Górze. Przy szlabanie zawracamy, by kilkadziesiąt metrów dalej odbić w lewa na ścieżkę leśną (21). (Osoby, które chcą jeszcze skrócić sobie drogę, mogą obrać czerwony szlak i trzymać się oznaczeń do końca). Las w tym miejscu jest trochę przecięty. Po przejściu krótkiego odcinka dotrzemy do szerszej drogi leśnej (22), którą kierować się będziemy na prawo. Za plecami w tym miejscu zobaczymy kolejny szlaban u wyjścia z lasu. Wyżej wymieniona droga zaprowadzi nas na szlak czerwony.

Nie bez przyczyny proponujemy fragment czerwonego szlaku wokół Tarnowa. Na odcinku naszej wycieczki natkniemy się na urokliwy las, w tym równo porastający młodnik. Miejsce to oferuje nam tu spokój, możliwość wyciszenia, wsłuchania się w odgłosy przyrody. A wszystko na dostępnym i oznakowanym trakcie (23).

Wycieczkę, jak wyżej wspomnieliśmy, kontynuować będziemy szlakiem, trzymając się oznakowań (24)(25)(26). Te zaprowadzą nas do wyjścia z lasu, gdzie na drodze asfaltowej w miejscowości Woźniczna skręcamy w lewo (27) w stronę osiedla. Od tego momentu do końca wycieczki towarzyszyć będzie nam droga asfaltowa. Po nieznacznym podejściu, już na wypłaszczeniu ukaże się nam ciekawa panorama na południe i wschód (28). Dostrzeżemy dolinę rzeki Biała z Pleśną i Rzuchową oraz górujące nad miejscowościami wzgórza - zbocza Słonej Góry nad Łowczówkiem, Kopalny, Wał, Lubinkę, Ostra Górę.

Ostatni etap wycieczki, to spacer doliną rzeki Biała wzdłuż linii kolejowej Łowczówek - Pleśna - Tarnów do centrum Świebodzina (parking). Na skrzyżowaniu, już po zejściu z góry zgodnie ze znakami udajemy się w prawo (29). Na odcinku do zatoki autobusowej nie ma chodnika. Ostatnią ciekawostką na trasie będzie stary, niewielki budynek PKP ze stacją kolejową "Kłokowa" (30) oraz rosnący nieco dalej, po przeciwnej stronie starodrzew. Dalsza droga wiedzie chodnikiem po prawej stronie pod znany nam już kościół w Świebodzinie.

Opracowanie trasy: Sebastian Smoleń, Małgorzata Hajduga
Zdjęcia i opis: Sebastian Smoleń