Odznaka turystyczna "Znam Gminę Pleśna"

Centrum Kultury w Pleśnej ustanawia odznaką turystyczną, którą można zdobyć, odwiedzając 35 miejsc i obiektów na terenie gminy Pleśna.

Na odznace dostrzec można trzy charakterystyczne dla Gminy Pleśna obiekty:
- zabytkowy dwór w Rzuchowej,
- kaplicę na cmentarzu wojennym nr 192 w Lubince,
- wieżę widokową w Dąbrówce Szczepanowskiej.

Odznaka mocowana jest na solidnej zakrętce.

„Pracującym” na odznakę polecamy nasze przewodniki turystyczne:
- Szlak „Śladami Wielkiej Wojny”,
- „Poznaj Gminę Pleśna” – przewodnik indywidualnego turysty.

Zachęcamy do kompletowania dokumentacji - wystarczy sfotografować swój wizerunek na tle każdego z proponowanych przez nas miejsc. Szczegóły w poniższym Regulaminie:

 

REGULAMIN ODZNAKI TURYSTYCZNEJ „ZNAM GMINĘ PLEŚNA”


§ 1.

Centrum Kultury w Pleśnej wprowadza odznakę turystyczną „Znam Gminę Pleśna”.

 

§ 2.

Celem ustanowienia odznaki jest zachęcenie mieszkańców gminy oraz osoby przyjezdne do uprawiania turystyki pieszej i kulturowej oraz promocja walorów przyrodniczych oraz zabytków na terenie gminy Pleśna.

 

§ 3.

Odznaka jest przyznawana turystom, którzy odwiedzili wszystkie najbardziej atrakcyjne miejsca i obiekty w gminie Pleśna, tj.:

1. Wieża widokowa w Dąbrówce Szczepanowskiej,
2. Cmentarz wojenny nr 193 w Dąbrówce Szczepanowskiej,
3. Cmentarz wojenny nr 190 na cmentarzu parafialnym w Janowicach,
4. Centrum Pamięci Narodowej w Lichwinie,
5. Miejsce upamiętnienia rozformowania batalionu „Barbara” AK w Lichwinie,
6. Cmentarz wojenny nr 185 (Głowa Cukru) w Lichwinie,
7. Cmentarz wojenny nr 186 w Lichwinie,
8. Cmentarz wojenny nr 187 w Lichwinie,
9. Cmentarz wojenny nr 159 w Lichwinie,
10. Ścieżka geologiczna w Lichwinie (kamieniołom łupka mioceńskiego, skamieniałe pnie drzew),
11. Kapliczka NMP na Halendrówce (Lichwin),
12. Ostaniec piaskowcowy „Diabli Kamień” w Lichwinie,
13. Pozostałości fabryki farb w Lichwinie,
14. Stanica rowerowa w Lubince,
15. Cmentarz wojenny nr 191 w Lubince,
16. Cmentarz wojenny nr 192 w Lubince,
17. Cmentarz wojenny nr 189 w Lubince,
18. Cmentarz wojenny nr 171 w Łowczówku,
19. Cmentarz wojenny nr 172 w Łowczówku,
20. Ścieżka przyrodnicza w Łowczówku (pomnik przyrody - dąb),
21. Cmentarz wojenny nr 173 w Pleśnej,
22. Krzyż milenijny przy żółtym szlaku PTTK w Pleśnej,
23. Kościół parafialny z XVII wiecznym obrazem Jezusa Miłosiernego w Pleśnej,
24. Zabytkowy dwór w Rzuchowej,
25. Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej,
26. Pomnik zamordowanych Polaków w Rzuchowej,
27. Obelisk upamiętniający „Akcję Maślaną” i inne działania dywersyjne AK w Szczepanowicach,
28. Cmentarz wojenny nr 195 w Szczepanowicach,
29. Cmentarz wojenny nr 197 w Szczepanowicach,
30. Kościół parafialny w Szczepanowicach,
31. Cmentarz wojenny nr 194 w Szczepanowicach,
32. Cmentarz wojenny nr 188 w Rychwałdzie,
33. Cmentarz wojenny nr 177 w Woźnicznej,
34. Cmentarz wojenny nr 178 w Woźnicznej,
35. Cmentarz wojenny nr 179 w Woźnicznej.

§ 4.

Aby otrzymać odznakę, należy przedłożyć dokumentację fotograficzną w formie elektronicznej (e-mailem lub dostarczona na nośniku danych). Jakość fotografii nie będzie brana pod uwagę. Zdjęcie można wykonać telefonem. Na zdjęciu musi być widoczna twarz ubiegającego się o odznakę oraz charakterystyczny element danego miejsca ze spisu. Dokumentacja fotograficzna przechodzi na własność dystrybutora odznaczenia, który zobowiązuje się do jej niepublikowania.

§ 5.

Odznakę mogą zdobywać wszyscy turyści, którzy ukończyli 8 rok życia, niezależnie od uprawianej dyscypliny turystyki. Nie przewiduje się ograniczeń czasowych dla ubiegających się o odznakę.

§ 6.

Odznakę przyznaje Centrum Kultury w Pleśnej, po uprzedniej weryfikacji dokumentacji.

§ 7.

Dystrybutorem Odznaki jest:
Centrum Kultury w Pleśnej
33-171 Pleśna 240
tel.14 679 81 91
ckplesna@kmgmailze.com
www.centrum-kultury.plesna.pl

Koszt odznaki: 12 zł.

Uwagi:
- mapa ma charakter poglądowy, wskazuje w miarę możliwości zbliżoną lokalizacje obiektu/miejsca,
- na mapie uwzględniony jest zmieniony, aktualny odcinek czarnego szlaku z Pleśnej na cmentarz wojenny nr 171 w Łowczówku,
- nr 10 - szukając skamieniałości w Lichwinie (pni), idąc od zachodu, należy odbić w lewo w drogę w do mniejszego wyrobiska. Pnie odnajdziemy w młodej części lasu przy głównej drodze,
- nr 11 i nr 12 - opis przykładowej ścieżki do tych miejsc podany jest w naszym przewodniku "Poznaj Gminę Pleśna". Ponadto oba miejsca oznaczone są na mapie Google - może wspomóc się GPSem, lokalny szlak do ostańca "Diabli Kamień" oznakowany jest żółtą i niebieską kropką,
- nr 13 - poszukiwania ruin najlepiej rozpocząć od "Diablego Kamienia". Krótką wycieczkę rozpoczynamy spod "Diablego Kamienia", wracając na szeroką leśną drogę. Kierujemy się ku dołowi, trzymając się czerwonych znaków (kropek) na drzewie. Im niżej, tym teren staje się bardziej gliniasty i podmokły. O tym, że jesteśmy na miejscu informuje nas żółta drewniana tabliczka zamocowana na gałęzi.
- 20 - zdjęcie można wykonać przy starym dębie i tablicy informacyjnej na temat ścieżki zlokalizowanych przy czarnym szlaku turystycznym.

1. Jeremiasz Śliwiński
2. Andrzej Świeca
3. Tadeusz Drwiła
4. Andrzej Tracz
5. Lesław Szewczyk
6. Bogdan Śmigielski
7. Alicja Ciężadło
8. Mariusz Ciężadło
9. Małgorzata Bronicka
10. Katarzyna Zych
11. Teresa Małkiewicz
12. Tomasz Sowa

Gratulujemy!