Logo Pogórze

REDAKCJA:

KWARTALNIK SAMORZĄDOWY GMINY PLEŚNA „POGÓRZE”

Wydawca: Centrum Kultury w Pleśnej

Redaktor: Sebastian Smoleń

Kontakt:

tel. (14) 6 79-81-91

e-mail: redakcja.pogorze@gmail.com

 

HISTORIA

Pismo „Pogórze”, jako Miesięcznik Gminy Pleśna, ukazało się po raz pierwszy w kwietniu 1994 roku jako ośmiostronicowa gazetka w odcieniach szarości. Periodyk powstał z inicjatywy ówczesnego samorządu gminy. Idea redagowania czasopisma nie zmieniła się po dzień dzisiejszy; prócz materiałów stricte informacyjnych, na łamach „Pogórza” publikowano dorobek kulturowy, oświatowy, sportowy gminy, także dotykano tematów istotnych dla życia mieszkańców i problemów gminy Pleśna.

W składzie pierwszego zespołu redakcyjnego byli:

redaktor: Ryszard Lis

zespół: Krzysztof Łowczowski, Teresa Szarkowicz, Mieczysław Gąciarz, Maria Krawiec, Maria Wajda, ks. Andrzej Nowak, Dorota Kubicz, Bożena Serwińska

fotograf: Stanisław Kozek

Wydawcą „Pogórza” był wówczas Zarząd Gminy Pleśna. Cena początkowa miesięcznika wynosiła 4000 zł (dzisiejsze 40 gr.) Pierwsze wydanie z barwną okładką pojawiło się w grudniu 1994r. Świąteczne wydanie okazało się jednak wyjątkowe, bowiem powrócono do publikacji czarno – białych. Od grudniowego numeru z 1998 roku „Pogórze” jest wydawane jako czasopismo z barwną, odznaczającą się gramaturą okładką. Od stycznia 1999 roku gazeta nieprzerwanie liczyła już 12 stron.

Obecnie pismo wychodzi kilka razy w roku w formie kilkunastostronicowego przeglądu najważniejszych wydarzeń i inwestycji w gminie.

Okładka pierwszego numeru „Pogórza”

Okładka - Stare Pogórze