Dla autorów tekstów
Termin nadsyłania materiałów do najbliższego numeru pisma „Pogórze” (nr 1, 209) mija wraz z dniem 28 lutego 2023r.


Prosimy o nadsyłanie zdjęć i artykułów wyłącznie w formie osobnych plików.

Artykuły anonimowe (brak informacji o autorze) oraz nieopatrzone tytułem nie będą publikowane.

Przypominamy, że materiały do gazety należy przesyłać na adres mailowy redakcji: redakcja.pogorze@gmail.com

Dziękujemy

 

Redakcja zastrzega sobie prawo do ewentualnej poprawy nadsyłanych tekstów. Przesłane do publikacji teksty nie podlegają zwrotowi. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.


Dla Czytelników

Chcemy, by pismo wciąż się rozwijało i spełniało oczekiwania Czytelników, stąd zwracamy się z prośbą o nadsyłanie do redakcji listów z uwagami i propozycjami co do treści publikowanych na łamach „Pogórza”. Nadto przypominamy, że istnieje możliwość publikacji w czasopiśmie własnych artykułów. Można się z nami skontaktować drogą mailową, pisząc na adres:

redakcja.pogorze@gmail.com

lub tradycyjnie, wysyłając list na adres:

Centrum Kultury w Pleśnej, 33 – 171 Pleśna 240 z dopiskiem „Pogórze”.

Redakcja