Dla autorów tekstów
Termin nadsyłania materiałów do najbliższego numeru pisma „Pogórze” (nr 2, 203) mija wraz z dniem 10 lipca 2020r.


Prosimy o nadsyłanie zdjęć i artykułów wyłącznie w formie osobnych plików.

Artykuły anonimowe (brak informacji o autorze) oraz nieopatrzone tytułem nie będą publikowane.

Przypominamy, że materiały do gazety należy przesyłać na adres mailowy redakcji: redakcja.pogorze@gmail.com

Dziękujemy

 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania, zmiany tytułów i redagowania tekstów. Przesłane do publikacji teksty nie podlegają zwrotowi. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.


Dla Czytelników

Chcemy, by pismo wciąż się rozwijało i spełniało oczekiwania Czytelników, stąd zwracamy się z prośbą o nadsyłanie do redakcji listów z uwagami i propozycjami co do treści publikowanych na łamach „Pogórza”. Nadto przypominamy, że istnieje możliwość publikacji w czasopiśmie własnych artykułów. Można się z nami skontaktować drogą mailową, pisząc na adres:

redakcja.pogorze@gmail.com

lub tradycyjnie, wysyłając list na adres:

Centrum Kultury w Pleśnej, 33 – 171 Pleśna 240 z dopiskiem „Pogórze”.

Redakcja