Zlot Niepodległościowy Łowczówku

Na cmentarzu wojennym nr 171 w Łowczówku, nazywanym Cmentarzem Legionistów Polskich corocznie odbywa się Ogólnopolski Zlot Niepodległościowy - Gminne i Powiatowe Obchody Święta Niepodległości. Tutaj też każdego roku obchodzona jest kolejna rocznica Bitwy pod Łowczówkiem.

            Uroczystości rozpoczyna polowa msza święta w intencji poległych legionistów oraz Ojczyzny, której zwykle przewodniczy tarnowski kapelan Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Liturgia odprawiana jest przy kaplicy cmentarnej, gromadzi wokół cmentarza setki osób, poczty sztandarowe i delegacje władz gminnych, powiatowych i centralnych, służb państwowych, placówek oświatowych, kół, związków i stowarzyszeń. Uroczysty charakter Święta od kilku lat podkreślają przemarsz Kompanii Honorowej 5. Batalionu Dowodzenia 2. Korpusu Zmechanizowanego im. Gen. Broni Władysława Andersa z Krakowa, oprawa muzyczna w wykonaniu Orkiestry Dętej Szczepanowice oraz udział chóru parafialnego z Pleśnej.

            Tuż po mszy świętej odbywa się najbardziej podniosła część programu obchodów – odczytanie apelu pamięci i oddanie salwy honorowej. Po złożeniu wiązanek kwiatów i zniczy przez poszczególne delegacje, wszyscy przenoszą się na plac pod wiatą przy cmentarzu – tutaj młodzież z gminy Pleśna prezentuje program patriotyczny, opiewający dzieje legionistów polskich i historię walk na rodzimych terenach. Słychać echa bitew pod Łowczówkiem czy Jamną. Ostatnim punktem gminnych i powiatowych obchodów jest biesiada przy ognisku, podczas której ma miejsce wspólne śpiewanie pieśni żołnierskich i patriotycznych.

            Podczas Zlotu Niepodległościowego wydawane są bezpłatne broszury promujące region i lokalny patriotyzm oraz dostępne za niewielką odpłatnością pocztówki okolicznościowe i inne materiały powiązane tematycznie z Łowczówkiem. Wielu przybyłych na uroczystości zbiera także pieczątki, które po czasie wymieniają na odznaki. Wśród nich trafiają się osoby, które od ponad piętnastu lat regularnie i nieprzerwanie odwiedzają wzgórze Kopaliny na Łowczówku w ten podniosły dzień.

            Obchodom niepodległościowym w gminie Pleśna, jak i w powiecie towarzyszą organizowane wspólnie z ZO PTTK Tarnów wydarzenia. „Złaz Szlakami Legionistów” koncentruje w tym męczeńskim miejscu młodzież ze szkół powiatu tarnowskiego, związków harcerskich i ochotniczych straży pożarnych. „Przegląd Pieśni Patriotycznej”, od kilku lat przeprowadzany w Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna, pozwala tym młodym osobom poprzez muzykę i śpiew wyrażać patriotyzm, krzewić chlubną, polską historię. Konkurs Wieńców Nagrobnych "Żołnierska Pamięć", także adresowany do młodych, wyraża te same wartości poprzez sztuki plastyczne i rękodzielnicze.

W organizację tego skupiającego ponad tysiąc osób wydarzenia zaangażowani są gminy Pleśna i Tuchów oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowie.

Zlot Niepodległościowy Łowczówku - Rekonstrukcja

To działo się w dniach 22 – 25 grudnia 1914 roku. Święta Bożego Narodzenia spędzone były przez legionistów Piłsudskiego w okopach.

Cmentarz wojenny nr 171 w Łowczówku upamiętnia bój pod Łowczówkiem, stoczony przez I-szą Brygadę Legionów pod dowództwem gen. Kazimierza Sosnkowskiego walczącą po stronie Austro-Węgier przeciwko Rosjanom. Bój uznawany przez historyków za jeden
z najważniejszych w drodze do uzyskania niepodległości. O wadze tego starcia świadczy chociażby inskrypcja "ŁOWCZÓWEK 24 XII 1914" na tablicy przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

W tym umęczonym miejscu spoczywa 516 poległych, w tym 113 Polaków z I i V Pułku Piechoty Legionów oraz żołnierze austriaccy i rosyjscy. Tutaj też pochowany jest Gustaw Gryf Łowczowski – Generał Brygady Wojska Polskiego, także uczestnik starć
z grudnia 1914 roku.

Bitwa o wzgórza 360 (Łowczówek) i 343 (Łowczów), choć zakończyła się wycofaniem brygady z zajmowanych pozycji, miała znaczenie strategiczne – zdobyty i utrzymywany przez 4 dni region skutkował zatrzymaniem na pewien czas nacierających wojsk rosyjskich, co pozwoliło Austriakom na dopracowanie i wzmocnienie głównego frontu na pozycjach utrzymanych do maja kolejnego roku. Legioniści przeprowadzili 5 szturmów, odparli 16 kontrataków, wzięto do niewoli ponad sześciuset jeńców.

Zlot Niepodległościowy Łowczówku
Zlot Niepodległościowy Łowczówku
Zlot Niepodległościowy Łowczówku
Zlot Niepodległościowy Łowczówku
Zlot Niepodległościowy Łowczówku
Zlot Niepodległościowy Łowczówku
Zlot Niepodległościowy Łowczówku
Zlot Niepodległościowy Łowczówku
Zlot Niepodległościowy Łowczówku
Zlot Niepodległościowy Łowczówku