Obchody Konstytucji 3 Maja

„Ustawa Rządowa z dnia 3 maja” – bo tak brzmiała pierwotna nazwa powszechnej Konstytucji 3 Maja – została uchwalona w 1791 roku celem uregulowania prawa Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Jednym z najważniejszych postanowień dokumentu była likwidacja szkodliwego, nadużywanego ‘liberum veto”, uznawanego przez wielu historyków za jeden z głównych powodów upadku kraju. Uznaje się powszechnie, że polska konstytucja stanowiła drugi taki dokument na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) oraz pierwszy w Europie. Do dzisiaj w całym kraju obchodzimy kolejne rocznice uchwalenia tego aktu prawnego – jako próby ratowania Państwa Polskiego.

            Także w Gminie Pleśna oddajemy cześć bohaterom Polski przełomu XVIII i XIX wieku. W kościele parafialnym w Pleśnej co rok odprawiana jest msza święta
w intencji Ojczyzny i Jej bohaterów. Po zakończeniu liturgii ma miejsce uroczysty przemarsz w kierunku centrum Pleśnej pod pomnik ofiar poległych za Ojczyznę. W pochodzie trzeciomajowym uczestniczą delegacje pocztów sztandarowych z placówek oświatowych gminy, związków, kół i stowarzyszeń, harcerzy, strażacy gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawiciele władz gminy, członkowie Rady Gminy Pleśna oraz mieszkańcy. Tej części uroczystości, jak również podczas mszy świętej i apelu, towarzyszy Orkiestra Dęta Szczepanowice.

            Podczas części oficjalnej obchodów w centrum Pleśnej, tuż po odśpiewaniu hymnu państwowego, poszczególne delegacje składają kwiaty pod pomnikiem. Hołd poległym oddają reprezentanci władz Gminy Pleśna, Rady Gminy Pleśna, Światowego Związku Żołnierzy AK Koła w Pleśnej, druhów ze Szkoły Podstawowej w Pleśnej oraz pozostałych placówek oświatowych gminy.

                Uroczystości często uatrakcyjnia krótki pokaz walk w wykonaniu rodzimego bractwa rycerskiego „Orle Gniazdo” z Pleśnej. Młodzi ochotnicy, pasjonaci rycerstwa mierzą się na topory i miecze. Uroczystości trzeciomajowe zamyka zwykle szkolna akademia; najczęściej montaż słowno – muzyczny. Prezentowane programy odwołują się do idei niepodległościowych, przeplatane są pieśniami patriotycznymi, wierszami i scenkami rodzajowymi z okresu rozbiorów

Obchody Konstytucji 3 Maja
Obchody Konstytucji 3 Maja
Obchody Konstytucji 3 Maja
Obchody Konstytucji 3 Maja
Obchody Konstytucji 3 Maja
Obchody Konstytucji 3 Maja