Dożynki Gminy Pleśna

Dożynki Gminy Pleśna mają swoją wieloletnią tradycję. To ludowe święto chleba i plonów, podczas którego rolnicy oraz pozostali mieszkańcy dziękują Bogu za zbiory i ukończenie prac polowych. Zgodnie z miejscowym zwyczajem gospodarzem dożynek jest co roku kolejne sołectwo. W naszej gminie jest ich 11. Mieszkańcy danej wsi przygotowują tradycyjny obrzęd dożynkowy bogaty w akcenty żniw polskich przeplatane ludowymi przyśpiewkami i skocznym tańcem.

Przebieg dzisiejszych gminnych dożynek nieco różni się od tych przed laty. Niemniej jednak zaangażowanie wiejskiej społeczności wciąż wygląda bardzo korzystnie bez względu na obfitość plonów. Mieszkańcy poszczególnych wsi wspólnie wykonują reprezentujący ją wieniec dożynkowy według tradycyjnej metody z kłosów czterech rodzajów zbóż, owoców, kwiatów i warzyw. Gotowe, piękne wieńce są prezentowane podczas mszy świętej dożynkowej, części artystycznej święta plonów i biorą udział w Gminnym Przeglądzie Wieńców Dożynkowych. Dwa najpiękniejsze reprezentują Gminę Pleśna na powiatowych i ogólnopolskich dożynkach na Jasnej Górze, uczestnicząc w tamtejszych przeglądach. W ubiegłych latach niejednokrotnie wieńce z Gminy Pleśna zdobywały uznanie na dożynkach powiatu tarnowskiego oraz na Jasnej Górze (m.in. wieniec ze Świebodzina – I miejsce w 2006 r., wieniec z Lichwina – podwójne I miejsce w 2009 r., Woźnicznej – I miejsce w 2010 i drugie w 2011). Stałym punktem święta plonów jest msza święta dożynkowa, podczas której wnętrze kościoła bądź kaplicy zdobią poświęcane przez kapłana wieńce złożone przy ołtarzu. Po mszy odbywa się także uroczysty korowód dożynkowy z udziałem grup wieńcowych do miejsca, w którym odbywać się będzie dalsza część święta. Dzisiejszy obrzęd dożynkowy, któremu przewodniczą Starosta i Starościna, wiąże się głównie z przekazaniem na ręce Gospodarza bochna chleba upieczonego z mąki. W gminie Pleśna Gospodarzem dożynek jest zawsze wójt. Każdego roku uroczystości dożynkowe uświetnia swoim występem zaproszona kapela ludowa.

Dożynki dzisiaj przebiegają nadto na zasadzie ludowego festynu – prócz punktów programu mieszczących się w kanonie polskiego święta plonów, organizatorzy zapewniają mnóstwo dodatkowych atrakcji oraz bogate zaplecze gastronomiczne. Natomiast w godzinach wieczornych rozpoczyna się zabawa taneczna, która trwa często do godzin porannych.

Organizacją dożynek zajmuje się co roku Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna we współpracy z poszczególnymi sołectwami, tj. sołtysem, Radą Sołecką
i mieszkańcami.

Dożynki Gminy Pleśna
Dożynki Gminy Pleśna
Dożynki Gminy Pleśna
Dożynki Gminy Pleśna
Dożynki Gminy Pleśna
Dożynki Gminy Pleśna
Dożynki Gminy Pleśna
Dożynki Gminy Pleśna
Dożynki Gminy Pleśna
Dożynki Gminy Pleśna