Orkiestra Dęta Szczepanowice

Orkiestra Dęta Szczepanowice powstała w roku 1978 przy parafii Najświętszego Serca Maryi  w Szczepanowicach. Działała jako orkiestra parafialna do 1992 roku, w którym działalność została zawieszona.  Po kilkunastoletniej przerwie została reaktywowana w 2008  roku. Reaktywacja nastąpiła z inicjatywy i z pomocą Pana Włodzimierza Siedlika, syna zasłużonego organisty parafii Szczepanowice i opiekuna orkiestry z początków jej działania, oraz samych muzyków.

Opiekę nad orkiestrą podjął na stałe Gminny Ośrodek Kultury w Pleśnej (obecnie Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna), który zakupił niezbędne instrumenty oraz zatrudnił instruktorów.

Najważniejszym występem tak młodej orkiestry była obsługa muzyczna oraz koncert podczas obchodów rocznicy Bitwy pod Łowczówkiem z udziałem najwyższych władz lokalnych i państwowych oraz udział w obchodach urodzin Jana Pawła II w Wadowicach w  2009 r. wraz z ponad 3000 muzyków z całej Polski. Orkiestra corocznie uczestniczy w uroczystościach i sztandarowych wydarzeniach w Gminie Pleśna, m.in. podczas obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święta Owoców i Produktów Pszczelich, dożynek gminnych, obchodów niepodległościowych w Łowczówku. Jest znana i bardzo chętnie słuchana przez lokalną społeczność. W 2012 roku  w Wiśnickiej Paradzie Orkiestr Dętych zajęła III miejsce. W grudniu 2014r. muzycy zagrali koncert w Centrum Sztuki Mościce okazji 85-lecia działalności Orkiestry Dętej Grupy Azoty. Od początku wznowionej działalności, orkiestrą dyryguje Jacek Skrzelowski.

Muzycy występują w koszulach opatrzonych nadrukiem „Orkiestra Dęta Szczepanowice” i herbem Gminy Pleśna, które zostały zakupione w ramach operacji pn. „Zakup strojów i instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej w Szczepanowicach, działającej przy Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna. Projekt ten został dofinansowany ze środków EFRROW w oparciu o umowę zawartą na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007 – 2013 i dotyczył ponadto zakupu kurtek (wraz z emblematem z herbem gminnym) oraz instrumentów muzycznych: klarnetu i czyneli.

Orkiestra Dęta Szczepanowice
Orkiestra Dęta Szczepanowice
Orkiestra Dęta Szczepanowice
Orkiestra Dęta Szczepanowice
Orkiestra Dęta Szczepanowice
Orkiestra Dęta Szczepanowice
Orkiestra Dęta Szczepanowice