Orkiestra Dęta Szczepanowice
Koncert w Mościach

Orkiestra Dęta Szczepanowice powstała w roku 1978 przy parafii Najświętszego Serca Maryi w Szczepanowicach. Działała jako orkiestra parafialna do 1992 roku, w którym działalność została zawieszona. Po kilkunastoletniej przerwie została reaktywowana w 2008 roku. Reaktywacja nastąpiła z inicjatywy i z pomocą Pana Włodzimierza Siedlika, syna zasłużonego organisty parafii Szczepanowice i opiekuna orkiestry z początków jej działania, oraz samych muzyków.

Opiekę nad orkiestrą podjął na stałe Gminny Ośrodek Kultury w Pleśnej (obecnie Centrum Kultury w Pleśnej), który zakupił niezbędne instrumenty oraz zatrudnił instruktorów.

Najważniejszym występem orkiestry była obsługa muzyczna oraz koncert podczas obchodów rocznicy Bitwy pod Łowczówkiem z udziałem najwyższych władz lokalnych i państwowych oraz udział w obchodach urodzin Jana Pawła II w Wadowicach w 2009 r. wraz z ponad trzema tysiącami muzyków z całej Polski.

Orkiestra corocznie uczestniczy w uroczystościach i sztandarowych wydarzeniach w Gminie Pleśna, m.in. podczas obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święta Owoców i Produktów Pszczelich, dożynek gminnych, obchodów niepodległościowych w Łowczówku. Jest znana i bardzo chętnie słuchana przez lokalną społeczność. W 2012 roku w Wiśnickiej Paradzie Orkiestr Dętych zajęła III miejsce. W grudniu 2014r. muzycy zagrali koncert w Centrum Sztuki Mościce okazji 85-lecia działalności Orkiestry Dętej Grupy Azoty. W 2018 roku orkiestra zaprezentował się na Węgrzech, podczas Dni Bodajk – miasta partnerskiego gminy Pleśna.

Od początku wznowionej działalności, orkiestrą dyryguje Jacek Skrzelowski.

Muzycy występują w koszulach opatrzonych nadrukiem „Orkiestra Dęta Szczepanowice” i herbem Gminy Pleśna, które zostały zakupione w ramach operacji pn. „Zakup strojów i instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej w Szczepanowicach, działającej przy Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna. Projekt ten został dofinansowany ze środków EFRROW w oparciu o umowę zawartą na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007 – 2013 i dotyczył ponadto zakupu kurtek (wraz z emblematem z herbem gminy) oraz instrumentów muzycznych.

 

Marcelina Cieślik
- wokalistka w Orkiestrze Dętej Szczepanowice. Śpiew to jej pasja od najmłodszych lat. Bierze udział w wielu konkursach i festiwalach zarówno w kraju, jak i zagranicą. Jest laureatką III miejsca Festiwalu Orfeusz w Italii, została również wyróżniona w Międzynarodowym Festiwalu „Intershow” w Nowym Targu. W ostatnim czasie uczestniczyła w wielu konkursach rangi krajowej, w których zdobyła czołowe miejsca, m.in.: Polonia Semper Fiedelis w Dębicy, „Miłosierdzie Boże Wyśpiewać Chcę” w Tarnowie. Śpiewa także na uroczystościach gminnych. W ramach partnerskiej wizyty Gminy Pleśna na Węgrzech wraz z Orkiestrą Dętą Szczepanowice wystąpiła jako solistka.

Orkiestra Dęta Szczepanowice
Obchody trzeciomajowe w Pleśnej
Orkiestra Dęta Szczepanowice
Koncert w Muzeum Okręgowym w Tarnowie
Orkiestra Dęta Szczepanowice
Święto Owoców w Pleśnej
Orkiestra Dęta Szczepanowice
Obchody niepodległościowe Łowczówek
Orkiestra Dęta Szczepanowice
Obchody trzeciomajowe w Pleśnej
Orkiestra Dęta Szczepanowice
Obchody trzeciomajowe w Pleśnej
Orkiestra Dęta Szczepanowice
Parada Orkiestr Dętych
Koncert w Bodajk
Święto Owoców w Pleśnej
Obchody trzeciomajowe w Pleśnej
Obchody trzeciomajowe w Pleśnej
W Bodajk
Koncert w Bodajk
Koncert w Bodajk
Koncert w Bodajk
Obchody niepodległościowe Łowczówek
Święto Owoców w Pleśnej
Święto Owoców w Pleśnej
Święto Owoców w Pleśnej