Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca z Gminy Pleśna

Zespół Ludowy Pieśni i Tańca z Gminy Pleśna skupia 24 członków (12 par)  - dzieci z terenu gminy Pleśna, w szczególności zaś ze wsi Lichwin. Powstał w kwietniu 2012 roku z inicjatywy Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna. Od tego czasu działa przy tejże instytucji. Pierwszy występ publiczny zespołu miał miejsce w czerwcu 2012 r. podczas uroczystości nadania sztandaru Szkole Podstawowej w Lichwinie. Zespół prowadzony jest przez choreografa Janusza Cierlika. Zajęcia i próby zespołu odbywają się raz w tygodniu.


W swoim repertuarze wykonuje tańce regionu krakowiaków wschodnich. Od niedawna grupa prezentuje się w nowo zakupionych strojach regionalnych – krakowskich oraz obuwiu które zakupione zostały w ramach operacji pn. „Zakup strojów regionalnych i obuwia dla Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca działającego przy Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna”. Projekt ten został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca z Gminy Pleśna
Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca z Gminy Pleśna
Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca z Gminy Pleśna
Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca z Gminy Pleśna
Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca z Gminy Pleśna
Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca z Gminy Pleśna