Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca z Gminy Pleśna

Zespół Ludowy Pieśni i Tańca z Gminy Pleśna powstał w kwietniu 2012r. z inicjatywy Centrum Kultury w Pleśnej (wówczas Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna). Od tego czasu działa przy tejże instytucji. Pierwszy występ publiczny zespołu miał miejsce w czerwcu 2012 r. podczas uroczystości nadania sztandaru Szkole Podstawowej w Lichwinie. Zespół prowadzony jest przez choreografa Janusza Cierlika.

Dzieci w swoim repertuarze wykonują tańce regionu krakowiaków wschodnich. W skład grupy wchodzą osoby zamieszkujące gminę Pleśna. Zajęcia i próby odbywają się raz w tygodniu w Publicznej Szkole Podstawowej w Rychwałdzie.

Do kilku lat grupa prezentuje się w nowo zakupionych strojach regionalnych – krakowskich oraz obuwiu które zakupione zostały w ramach operacji pn. „Zakup strojów regionalnych i obuwia dla Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca działającego przy Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna”. Projekt ten został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca z Gminy Pleśna
Nadanie sztandaru SP w Lichwinie 2012
Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca z Gminy Pleśna
Nadanie sztandaru SP w Lichwinie 2012
Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca z Gminy Pleśna
Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca z Gminy Pleśna
Nadanie sztandaru SP w Lichwinie 2012
Dożynki Gminy Pleśna 2016
Dożynki Gminy Pleśna 2016
Dożynki Gminy Pleśna 2017
Dożynki Gminy Pleśna 2017
Święto Owoców w Pleśnej 2019
Święto Owoców w Pleśnej 2019