Deklaracja Dostępności dla Centrum Kultury w Pleśnej

Centrum Kultury w Pleśnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kultury w Pleśnej.

  • Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- do filmów nie są dodane napisy oraz audiodeskrypcja,
- formularz kontaktowy ”Napisz do nas” nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami, pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są w zakładce „Kontakt”,
- część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Centrum Kultury,
- brak struktury nagłówków w artykułach.

Filmy i zdjęcia zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Centrum Kultury. Wymienione wyżej niedociągnięcia i błędy będą sukcesywnie rozwiązywane. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób o szczególnych potrzebach:
- podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
- mapa strony,
- na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sebastian Smoleń, <span izmifgd="a11y1wx3-e1yumail">ckplesna@gmon09ail.com</span> (ckplesnapxa@gmaigual.comomican). Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 693 661 126. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej czy aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Za rozpatrywanie uwag i wniosków związanych z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony odpowiada Sebastian Smoleń (e-mail: ckplesna@gmail.com). Dane teleadresowe: Centrum Kultury w Pleśnej 33-171 Pleśna 240 tel: 693 661 126, e-mail: ckplesna@gmail.com W zgłoszeniu należy podać:
- adres internetowy strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
- swoje imię i nazwisko,
- swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
- informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa).

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

I. Centrum Kultury w Pleśnej, 33-171 Pleśna 240

1. Budynek Centrum Kultury w Pleśnej zlokalizowany jest przy drodze powiatowej Tarnów – Siedliska.
Do końca 2023 roku budynek główny Centrum Kultury w Pleśnej jest niedostępny ze względu na prowadzone prace budowlane i remontowe.
2. Tymczasową główną siedzibą Centrum Kultury w Pleśnej są pomieszczenia na terenie Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego "Relaks" w Łowczówku. Informacje na temat dostępności architektonicznej tego obiektu dostępne są pod adresem: http://www.plesna.pl/gmina/niepelnosprawni/deklaracja-dostepnosci/

 

II. Dom Kultury w Janowicach, 33-115 Janowice 128A

1. Budynek Domu Kultury w Janowicach zlokalizowany jest przy drodze powiatowej Tarnów – Zakliczyn.
2. W bliskim sąsiedztwie budynku jest czynny przystanek autobusowy w kierunku Zakliczyna.
3. Obok budynku jest parking z miejscami przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnością (dwa stanowiska).
4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
5. Na poszczególne kondygnacje prowadzą klatki schodowe.
6. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.
7. Budynek nie spełnia następujących kryteriów dostępności architektonicznej:
- brak wind, pochylni i platform – budynek ma dwie użytkowe kondygnacje, - brak pętli indukcyjnych i systemu do informacji głosowych, - brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, - brak toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Toalety są na paterze i piętrze budynku, 8. Z uwagi na sytuację epidemiczną wejście do budynku możliwe jest tylko w maseczce. W korytarzu na parterze jest stanowisko z płynem do dezynfekcji rąk. III. Świetlica wiejska w Woźnicznej, 33-171 Pleśna, Woźniczna 50 1. Świetlica wiejska zlokalizowana jest przy drodze gminnej prowadzącej na osiedle domów jednorodzinnych. 2. W bliskim sąsiedztwie budynku jest czynny przystanek autobusowy w kierunku Tarnowa. 3. Obok budynku jest niewielki parking bez wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością. 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 5. Wejście do budynku jest od strony południowej. 6. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. 7. Budynek nie spełnia następujących kryteriów dostępności architektonicznej: - brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością, - wejście do budynku utrudniają dwa stopnie, - brak pętli indukcyjnych i systemu do informacji głosowych, - brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, - brak toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością, 8. Świetlica wiejska z Woźnicznej udostępniania jest na życzenie/w miarę potrzeb. Budynek nie jest czynny w regularnych godzinach. IV. Budynek byłej szkoły podstawowej w Dąbrówce Szczepanowskiej, 33-115 Janowice, Dąbrówka Szczepanowska 184 1. Budynek zlokalizowany jest przy drodze gminnej Szczepanowice – Lubinka. 2. W bliskim sąsiedztwie budynku jest czynny przystanek autobusowy w kierunku Lubinki. 3. Obok budynku jest niewielki parking bez oznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością. 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 5. Główne wejście do budynku jest od strony wschodniej. 6. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. 7. Na poszczególne kondygnacje prowadzą klatki schodowe. 8. Budynek nie spełnia następujących kryteriów dostępności architektonicznej: - brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością – główne wejście do budynku utrudniają dwa stopnie, - wejście od strony zachodniej utrudniają schody, - brak wind, pochylni i platform – budynek posiada trzy kondygnacje, - brak pętli indukcyjnych i systemu do informacji głosowych, - brak oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, - brak toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Toalety są na parterze, 9. Budynek w Dąbrówce Szczepanowskiej udostępniany jest na życzenie/w miarę potrzeb. Budynek nie jest czynny w regularnych godzinach. W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: 1. Centrum Kultury nie zapewnia dostępu do usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM). 2. Centrum Kultury zapewnia sprawną komunikację z jednostką na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku. Pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w przyziemiu lub parterze budynku. 3. Aby skutecznie komunikować się z Centrum Kultury w Pleśnej, zwłaszcza osoby ze szczególnymi potrzebami mogą: - złożyć pismo/wniosek na adres: Centrum Kultury w Pleśnej, 33-171 Pleśna 240, - wysłać e-mail na adres: ckplesna@gmail.com, - wysłać fax na numer: (14) 6798 191, - skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (14) 6798 191 lub 693 661 126. 4. Udostępnianie wybranych informacji i dokumentów: - w PJM, - w druku powiększonym, - w języku łatwym do czytania i rozumienia (ETR), możliwe jest po wcześniejszym przekazaniu zgłoszenia. 5. W celu usprawnienia kontaktu, można skorzystać ze wzoru wniosku (wzór wniosku będzie wkrótce dostępny).