Zajęcia wakacyjne z Centrum Kultury

Centrum Kultury w Pleśnej ogłasza rekrutację na stacjonarne zajęcia wakacyjne dla dzieci z terenu gminy Pleśna. W związku z panującą pandemią koronawirusa, liczba miejsc została ograniczona, a zajęcia odbywać się będą przy zachowaniu środków ostrożności i zaleceń GiS. Zapisy do dnia 17 lipca (piątek). Szczegóły oferty przedstawiają się następująco:


Ramy czasowe zajęć: od 3 do 13 sierpnia 2020r.


Poniedziałki, 3 i 10 sierpnia
Zajęcia ruchowe i sportowe na "Orliku" w Pleśnej
w godz. od 15.00 do 17.00
nieodpłatne

Wtorki, 4 i 11 sierpnia
Zajęcia wokalne w CK Pleśna
w godz. od 10.00 do 11.00
koszt: 10 zł od osoby za 1h zajęć

Środy, 5 i 12 sierpnia
Zajęcia taneczne w CK Pleśna
w godz. od 10.00 do 11.00
koszt: 10 zł od osoby za 1h zajęć

Środy, 5 i 12 sierpnia
Zajęcia artystyczne w CK Pleśna
w godz. od 11.00 do 12.00
koszt: 10 zł od osoby za 1h zajęć

Czwartki, 6 i 13 sierpnia
Zajęcia wokalne w CK Pleśna
w godz. od 10.00 do 11.00
koszt: 10 zł od osoby za 1h zajęć

Uwagi:
- Zajęcia odbywać się będą przy zachowaniu reżimu sanitarnego w związku z pandemią  koronawirusa Sars-Cov-2.
- Maksymalna liczba uczestników na danych zajęciach - 12 osób.
- Organizator nie zapewnia wyżywienia.

ZOBACZ: Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa na terenie Centrum Kultury w Pleśnej

Zapisy do 17 lipca (mailowo lub osobiście)
Prosimy o wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego/wniosku wraz z trzema załącznikami
Prosimy o dokonanie opłat w terminie.
Istnieje możliwość wysyłki skanów podpisanej dokumentacji na adres: ckple1q2sna@tq5gmaqohbzil.com


Niezbędna dokumentacja do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy/wniosek
Załącznik nr 1 - Deklaracja rodzica/opiekuna
Załącznik nr 2 - Oświadczenie rodzica/opiekuna
Załącznik nr 3 - Karta informacyjna


Organizator:
Centrum Kultury w Pleśnej
33-171 Pleśna 240
tel. 6 798-191
ckplesna@gmail.com


Z A P R A S Z A M Y !