Święto Owoców i Dożynki Gminy Pleśna w tym roku odwołane

Wójt Gminy Pleśna oraz dyrektor Centrum Kultury w Pleśnej informują, iż w związku z pandemią koronawirusa, wprowadzonymi na terenie Polski obostrzeniami i rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącą imprez masowych,
ODWOŁANE ZOSTAJĄ:
- XVIII Święto Owoców i Produktów Pszczelich Gminy Pleśna, które planowane było na 19 lipca,
- Dożynki Gminy Pleśna - planowane na 16 sierpnia.

Jednocześnie informujemy, iż w kwestii poszczególnych sołectw leży inicjatywa organizacji parafialnych dożynek - jako święta plonów wyłącznie w wymiarze religijnym. Zachęcamy do podtrzymywania tej polskiej tradycji.