Powiatowe i Gminne Święto Niepodległości w Łowczówku

W niedzielę, 8 listopada na Cmentarzu Legionistów Polskich w Łowczówku po raz siedemnasty odbył się Zlot Niepodległościowy upamiętniający 101. rocznicę bitwy pod Łowczówkiem. W tym podniosłym dla całej społeczności powiatu tarnowskiego wydarzeniu uczestniczyli licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy Pleśna, gmin ościennych, przedstawiciele władz powiatowych, gminnych, kombatanci, członkowie ŚZŻAK, reprezentanci Wojska Polskiego, służb mundurowych, kół i stowarzyszeń, dzieci i młodzież. W Zlocie uczestniczyły 34 poczty sztandarowe.

Obchody inaugurowała uroczysta msza święta polowa w intencji Ojczyzny i Legionistów, której przewodniczył ks. Alfons Górowski - proboszcz parafii św. Jakuba w Tuchowie przy koncelebrze duchownych z Pleśnej: ks. prałata Józefa Bobowskiego i ks. Michała Dziewita oraz o. Kazimierza Pelczarskiego z klasztoru Redemptorystów w Tuchowie. Nabożeństwo uświetniły działająca przy Centrum Kultury w Pleśnej Orkiestra Dęta Szczepanowice oraz chór parafialny z Pleśnej.

Kolejny blok uroczystości rozpoczął hymn państwowy odśpiewany przez zgromadzonych na cmentarzu i w jego obrębie. Wójt gminy Pleśna Józef Knapik powitał wszystkich przybyłych. Głos zabrali nadto współgospodarz obchodów starosta tarnowski Roman Łucarz, a także poseł Michał Wojtkiewicz, z-ca prezydenta Tarnowa Krystyna Latała i Józefa Łątka ze Związku Sybiraków.

Po odczytaniu Apelu Pamięci i oddaniu salwy honorowej przez 6 Dywizję Powietrzno - Desantową im. gen. Stanisława F. Sosabowskiego w Krakowie, poszczególne delegacje składały wiązanki kwiatów oraz znicze. Pod kaplicą złożono blisko 60 wiązanek. Uroczystości na cmentarzu zakończyło przemówienie burmistrza Tuchowa Adama Drogosia, który zaprosił uczestników zlotu na dalszą część programu pod wiatą obok cmentarza oraz żołnierską grochówkę. Jak każdego roku, przy ognisku odbyło się wspólne śpiewanie pieśni legionowych i żołnierskich. Program artystyczny przygotowali harcerze ze Szkoły Podstawowej w Pleśnej.

Zlot od lat współorganizują powiat tarnowski oraz gminy Pleśna i Tuchów. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego.


Galeria zdjęć - Link