Pociąg retro na stacji Łowczówek - Pleśna

W ostatni weekend przez gminę Pleśna przejechał zabytkowy skład z lokomotywą parową z pierwszej połowy XX w. Przemierzając trasę z Tarnowa do Tuchowa i z powrotem, dwa razy na niespełna kwadrans zatrzymał się na stacji Łowczówek – Pleśna. Kolejową atrakcję mieszkańcom gminy urozmaicali animatorzy i obsługa pociągu, występujący w strojach z epoki, a także zespół instrumentalny.

Projekt „Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej” miał na celu promocję atrakcji turystycznych oraz dziedzictwa historii kolei w Małopolsce. Realizowany był w oparciu o zasoby Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce oraz najpiękniejsze trasy kolejowe województwa małopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka dawnej Galicyjskiej Kolei Transwersalnej przebiegającym między innymi przez gminę Pleśna. Organizatorem przejazdów w ramach projektu „Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej” jest Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei.