Konferencja historyczna w Pleśnej połączona z XXVII Złazem na Łowczówku - relacja

Dnia 6 listopada, w przeddzień uroczystości niepodległościowych gminnych i powiatowych, w Centrum Kultury w Pleśnej odbyła się konferencja historyczna pn. "Ślady wielkiej wojny w krajobrazie powiatu tarnowskiego. Legiony - cmentarze wojenne - dziedzictwo". Na zaproszenie organizatorów, tj. samorządu gminy Pleśna i starostwa powiatowego w Tarnowie, odpowiedzieli zaszczytni prelegenci.

Historyk, prof. Andrzej Chwalba z Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosił referat nt. sporu związanego z przynależnością Legionów Polskich. Agnieszka Partridge - dziennikarka i historyk sztuki na stałe związana z gminą Pleśna - poruszyła temat powstania cmentarza legionistów w Łowczówku oraz jego symboli i walorów artystycznych. Kolejny prelegent, doktorant historii Kamil Ruszała, traktował o dziedzictwie "Wielkiej Wojny" na przykładzie Małopolski, dawnej Galicji. Jako czwarty zabrał głos historyk Piotr Filip. Mówił o samej bitwie pod Łowczówkiem, jej przebiegu i o mitach z nią związanych. W programie konferencji znalazła się także prezentacja nauczycieli i uczniów Gimnazjum w Pleśnej im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem. Młodzież, wykorzystując prezentację multimedialną, argumentowała, dlaczego szkoła wybrała takiego patrona.

Prelegenci Prof. Chwalba i Agnieszka Partridge uhonorowani zostali przez starostę Romana Łucarza i wicestarostę Zbigniewa Karcińskiego Groszem Ziemskim Tarnowskim jako wyraz uznania szczególnych zasług w zakresie badania, popularyzacji i promocji problematyki cmentarzy wojennych z I wojny światowej oraz dziedzictwa "Wielkiej Wojny" w Powiecie Tarnowski. Odebrali także dyplomy uznania z rąk wójta gminy Pleśna.

Przed godziną 11.00 nastąpiła przerwa, podczas której uczestnicy konferencji udali się na cmentarz legionistów polskich w Łowczówku, by wziąć udział w corocznym, w tym roku już XXVII Małopolskim Złazie Patriotyczno - Turystycznym "Szlakami Legionistów Polskich". Impreza skupiła niemal tysiąc uczestników, w przygniatającej mierze dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich powiatu tarnowskiego.

Podsumowania wydarzeń związanych ze Złazem dokonała jego komandor Marzena Misaczek - wicedyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rzuchowej oraz członkini PTTK. Modlitwę za Ojczyznę odprawił proboszcz parafii Rzuchowa - ks. Jan Burdek. Agnieszka Partridge przypomniała uczestnikom imprezy wydarzenia sprzed 101 lat, tu w okolicach cmentarza. Głos zabrali także organizatorzy konferencji: wójt gminy Pleśna Józef Knapik i starosta tarnowski Roman Łucarz. Wieńce, które wzięły udział w konkursie, zostały złożone przez młodzież przy wybranych mogiłach na cmentarzu. Każda z grup uczestniczących i turyści indywidualni, którzy zgłosili swój udział w Złazie, otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Na zakończenie imprezy rozdano puchary dla najliczniejszych drużyn Złazu.

Złaz organizowany jest przez Oddział PTTK "Ziemi Tarnowskiej" - Komisja Krajoznawcza i Turystyki Pieszej, który wspierają Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rzuchowej - SKKT PTTK "Azymut", Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Tuchowie oraz Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna.

Galeria zdjęć - Konferencja historyczna w Pleśnej

Galeria zdjęć -  XXVII Złaz PTTK na Łowczówku