Gminne Święto Konstytucji 3 Maja

Gmina Pleśna dorocznymi obchodami uczciła 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po zniesieniu obostrzeń sanitarnych, uroczystości odbyły się w tradycyjnej, tj. jak przed dwoma laty formie.

O godzinie 9.00 w kościele parafialnym w Pleśnej wierni modlili się za Ojczyznę, uczestnicząc w uroczystej mszy świętej odprawionej przez proboszcza ks. Marka Gała. Homilię wygłosił ksiądz Józef Bobowski. W liturgii wzięły udział poczty sztandarowe placówek oświatowych z terenu gminy oraz poczet Ochotniczej Straży Pożarnej w Pleśnej. Nabożeństwo odbyło się przy udziale Orkiestry Dętej Szczepanowice pod kierownictwem Jacka Skrzelowskiego. Druga intencja mszy świętej – modlitwa za druhów strażaków – związana była z obchodzonym na następny dzień świętem ich patrona – św. Floriana męczennika. Tego dnia katolicy modlą się też o wstawiennictwo u Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Po dwóch latach przerwy, spod placu kościelnego wyruszył uroczysty pochód trzeciomajowy z grającą na jego czele orkiestrą ze Szczepanowic. Tę część uroczystości zabezpieczali druhowie z OSP Pleśna.

Ostatnią, oficjalną częścią obchodów był apel na placu przed budynkiem Urzędu Gminy Pleśna. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych odegrany i odśpiewany został hymn państwowy. O głos poproszony został wójt gminy Pleśna Józef Knapik. (Przemówienie gospodarza uroczystości zamieszczone jest poniżej).

Tradycją podczas Gminnego Święta Konstytucji 3 Maja jest złożenie wiązanek kwiatów oraz zniczy przy pomniku poległych za wolną Polskę. Czyni się to, by oddać cześć, a zarazem dać świadectwo swojej pamięci o znanych i mniej znanych bohaterach narodowych. W tym roku wiązanki składali:
- Tadeusz Baszczowski z rodziną w imieniu w imieniu Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego,
- Małgorzata Czernecka, Anna Wadas i Benedykt Krakowski w imieniu Światowego Związku Żołnierzy AK Koło w Pleśnej,
- wójt Józef Knapik, przewodniczący Rady Gminy Pleśna Janusz Jarząb, jego zastępca, radny Wiesław Małopolski w imieniu samorządu gminy Pleśna,
- radni Irena Zięcina i Jacek Gawełczyk z córką w imieniu mieszkańców Rzuchowej,
- dyrektor Marzena Misaczek w imieniu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rzuchowej,
- dyrektor Maciej Pokorny w imieniu Szkoły Podstawowej w Świebodzinie,
- dyrektor Marta Golec w imieniu Publicznej Szkoły Podstawowej w Rychwałdzie,
- dyrektor Maksymilian Mrzygłód w imieniu Szkoły Podstawowej w Janowicach,
- nauczyciele Teresa Drwal i Patryk Sutkowski w imieniu Szkoły Podstawowej w Szczepanowicach,
- nauczyciel Małgorzata Hołysz w imieniu Szkoły Podstawowej w Lichwinie,
- dyrektor Agnieszka Stasik w imieniu Szkoły Podstawowej w Pleśnej.
Wartę przy pomniku pełnili harcerze ze Szkoły Podstawowej w Pleśnej.

Po zakończeniu części oficjalnej święta, organizatorzy zaprosili zebranych do altany przy OSP Pleśna na symboliczne "ciastko patriotyczne". Poczęstunek przygotowali: Szkoła Podstawowa w Pleśnej oraz Centrum Kultury w Pleśnej.

Wydarzenie prowadził zastępca wójta gminy Pleśna Ryszard Stankowski. Dowódcą pocztów sztandarowych był druh Jan Kubicz. Organizatorami obchodów byli Centrum Kultury w Pleśnej i Gmina Pleśna wspierane przez miejscową szkołę podstawową oraz jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości trzeciomajowych
(fot. S. Smoleń)

 

 

Przemówienie okolicznościowe wójta gminy Pleśna

„Ducha Polski wciąż odradzać,
O Boże, Ty mocy daj!
I ludzkości drogę wskazać…,
Tak ślubujem – w Trzeci Maj”

Szanowni Państwo!

231. lat temu, grupa światłych Polaków uchwaliła tekst ustawy zasadniczej, zwanej do dziś Konstytucją 3 Maja!

Była ona niejako ostatnią wolą i testamentem gasnącej wówczas Ojczyzny. Ale podczas trudnych lat zaborów dawała Polakom nadzieję na wolność i niepodległość. Patrząc na Konstytucję 3 Maja z perspektywy obecnego czasu, mamy świadomość, ile pracy czeka nas jeszcze, aby zdobytą wolność rozwijać dla Polski i dla naszej Małej Ojczyzny. Mamy świadomość trudnych wyzwań. I rokrocznie wracamy do tamtego 3 Maja, bo wtedy zaproponowano Polakom idee, którymi powinniśmy się zawsze kierować. Czy tak postępujemy? Czy postępujemy tak jak to zaproponowali nam nasi przodkowie? Nie trzeba szukać daleko, aby odnaleźć w naszej obecnej rzeczywistości takie dziedziny i takie obszary życia społecznego, którym przydałyby się punkty odniesienia i skala wartości sprzed 231 lat. Twórcy Konstytucji postawili przed nami wiele zadań, wśród których można wymienić m. in. odpowiedzialność i patriotyzm. Odpowiedzialność za losy kraju - Polski, odpowiedzialność za losy naszej małej Ojczyzny – Gminy Pleśna.

Nasze świadectwo patriotyzmu i dojrzałości obywatelskiej, współodpowiedzialności za Polskę i siebie nawzajem, winno więc wyrażać się poprzez działanie zgodne i ponad wszystkimi podziałami. Ale obecnie także poprzez wsparcie tych, którzy potrzebują pomocy – naszych sąsiadów, mieszkańców Ukrainy, którzy w wielu naszych domach znalazło schronienie. I za to Wam bardzo gorąco dziękuję.

Konstytucja 3 Maja była dla Polaków znakiem przyszłego odbudowania państwa i mocnej pozycji Polski w Europie i świecie. Dlatego pomimo wielu burz dziejowych pamięć o Konstytucji 3 Maja nie zgasła. Dla pokoleń walczących o niepodległość, dzieło Sejmu Wielkiego stało się obowiązującym testamentem Polski wolnej, odrodzonej, sprawnie rządzonej i uporządkowanej. Zostało przyjęte jako świadectwo tego, że nasze społeczeństwo jest zdolne do otrząśnięcia się z marazmu, do przezwyciężenia słabości i prywaty.

Jesteśmy tu, by wspomnieć to wielkie dzieło polskiej mądrości i otwartości. Otwartości na tych, którym się dzieje krzywda. By publicznie dawać świadectwo naszej miłości do Ojczyzny, ale też do bliźnich.

Szanowni Państwo, pokorą i ciężką pracą wypełniajmy testament naszych wielkich poprzedników, którzy chcieli zmieniać i reformować naszą Ojczyznę. Wypełniajmy marzenia o pięknej, wolnej, zasobnej ojczyźnie tych, którzy tu, na naszej ziemi walczyli pod Łowczówkiem, na wzgórzach Lichwina, Dąbrówki, Lubinki… Spełniajmy także testament bohaterskich żołnierzy Armii Krajowej i tych, którzy w powojennej Polsce walczyli z komunistami. Dlatego tu jesteśmy każdego roku. Oddajemy im hołd, pamiętamy o ich bohaterstwie, dziękujemy i modlimy się za dar wolnej Ojczyzny. Niech to Święto przypomina nam wysiłki naszych lokalnych patriotów. Niech to Święto dostarcza nam też wiele wzorów do naśladowania, daje przykłady zachowań patriotycznych.

Bogarodzico Dziewico! Ty, Którą ośmielamy się od stuleci nazywać Królową Polski - w szczególności w dniu 3 maja! Miej w opiece nasz naród, naszą Ojczyznę Polskę!

Z serca płynące podziękowania kieruję do Druhen i Druhów Strażaków z naszych jednostek OSP, którzy jutro – 4 maja w Dniu Świętego Floriana obchodzą swoje święto. Dziękuję za codzienną realizację trudnych zadań, za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego, za niesienie pomocy innym i za to, że zawsze spieszycie na ratunek w każdej potrzebie. Życzę Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, aby ta trudna służba była dla Was źródłem satysfakcji oraz uznania społecznego, a także powodem do dumy. Ja osobiście czuję dumę, że mam możliwość z Wami współpracować. Z całego serca Wam za to dziękuję. Serdeczne podziękowania i życzenia kieruję również do Waszych najbliższych. Niech Św. Florian otacza Wasze Rodziny swoją opieką.

Dziękuję wszystkim, którzy uświetnili dzisiejszą uroczystość. Dziękuję Księżom na czele z ks. Proboszczem Markiem Gałem, któremu bardzo serdecznie dziękuję za odprawienie mszy św. w intencji Ojczyzny, księdzem Dziekanem Józefem Bobowskim, który wygłosił do nas piękne patriotyczno – historyczno – religijne kazanie, ks. Maksymilianem Marciem. Dziękuję Pocztom Sztandarowym, dzieciom i młodzieży, harcerzom, Strażakom, nauczycielom, Orkiestrze Dętej Szczepanowice na czele z kapelmistrzem Jackiem Skrzelowskim, która jak corocznie uświetniła tę uroczystość swoją grą, radnym, przedstawicielom wielu instytucji działających w naszej gminie. Dziękuję za prowadzenie uroczystości mojemu zastępcy i Centrum Kultury w Pleśnej za jej przygotowanie. Dziękuję tym wszystkim, którzy wywiesili flagi państwowe z okazji Dnia Flagi i dzisiejszej Uroczystości.

„Tym, co w Polsce dali myśl,
Aby stworzyć cud majowy,
Cześć z oddaniem złóżmy dziś,
przed pamiątką chyląc głowy.”

Dziękuję bardzo!