2015.03.31 Konkurs czytelniczy - Pięknie czytam

Konkurs czytelniczy „Pięknie czytam” odbył się dnia 31.03.2015 r. w Bibliotece Publicznej w Szczepanowicach. Miał on na celu propagowanie kultury czytelniczej, podniesienie poziomu czytelnictwa oraz kształcenie umiejętności pięknego czytania na głos i rozumienia czytanego tekstu. Przebiegał w dwóch grupach wiekowych.

Komisja w składzie Danuta Cich – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pleśnej oraz Pani Urszula Wach nauczyciel SP, oceniała uczestników konkursu. Wszyscy otrzymali dyplomy i drobne upominki.