Dwie nowe publikacje Centrum Kultury w Pleśnej

W ostatnich dniach Centrum Kultury w Pleśnej wydało dwie nowe pozycje książkowe związane z regionalną twórczością i folklorem. W ramach zakończonego już projektu pn. "Nasze Pogórze, Nasze Tradycje", realizowanego przez CK Pleśna, przeprowadzono inwentaryzację typowych dla tego terenu przyśpiewek ludowych. Owocem tej pracy jest publikacja pt. "Pogórzańskie Przyśpiewki Ludowe", zawierająca teksty pogórzańskich piosnek z zapisem nutowym melodii, na jakie były śpiewane. Materiał zebrał Mateusz Reczek. Opracowanie muzyczne wykonał Waldemar Drabicki. W książce pojawiają się ilustracje autorstwa Beaty Olszewskiej.

Druga z publikacji poświęcona jest twórczości rodzimych artystów, o czym informuje już sam jej tytuł. "Warto mieć pasję. Niezwykłe talenty mieszkańców Gminy Pleśna" można potraktować jako mini przewodnik ilustrujący wycinek dorobku kulturowego miejscowych pasjonatów. W książce przybliżone są sylwetki: Alicji Mrygłodowicz (witraże), Barbary Gumułki (malarstwo), Beaty Olszewskiej (malarstwo, ikonopisarstwo), Mateusza Bienia (malarstwo i konserwacja dzieł sztuki), Dominika Krawca (rzeźba), Agnieszki Jarek (poezja) i Piotra Jasiaka (poezja). Trzeba zaznaczyć, że pozycja nie wyczerpuje tematu twórczości mieszkańców gminy Pleśna. Centrum Kultury planuje kontynuację przedsięwzięcia.

Obie pozycje są nieodpłatnie dostępne w Centrum Kultury w Pleśnej. Zapraszamy.

Centrum Kultury dziękuje wszystkim Autorom za udostępnienie swoich prac oraz pozostałym osobom, które przyczyniły się do powstania ww. publikacji.

Projekt "Nasze Pogórze, Nasze Tradycje" realizowany był przez Centrum Kultury w Pleśnej wspólnie z Stowarzyszeniem GRUPA ODROLNIKA oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice.

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Rozwoju Województwa Małopolskiego, poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnienie dziedzictwa kulturowego).